مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی از دوره های آموزشی روستای سولابست بازدید نمود و جهت آشنایی با روستا برای برنامه ریزی دوره های آتی ضمن بازدید میدانی از روستا و گفتگو با مردم مواردی را جهت اجرای دوره های متناسب با نیاز مردم جهت اجرا به شهرستان ابلاغ نمود.
با عنایت به بازدید استاندار از روستای سولابست و دستوراتی برای رفع مشکلات مردم این منطقه آموزش فنی و حرفه ای نیز دوره های آموزشی را برای ارتقای سطح معیشت مردم در این روستا پیش بینی نمود که در حال حاضر دوره های خیاطی، دوزنده لباس محلی و قالی بافی برای ۳۱ نفر از اهالی روستا برگزار می شود. مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان ضمن بازدید از دوره های آموزشی در حال اجرا ضمن تقدیر از مربیان فعال در این حوزه با مردم روستا گفتگو و دوره های آموزشی جدید برای توانمند سازی روستاییان ساکن این منطقه را در دستور کار قرار داد. حسین خوش آیند با اشاره به اهمیت آموزش روستایی گفت: آمــوزش و کــسب مهــارت نقــشی مهــم و اساســی در توســعه فرهنگی,اجتماعی,سیاسی و اقتصادی جوامع ایفا می نماید. وی افزود: با توجه به آموزش می تـوان بـه تو سـعه پایدار در روستا دست یافت و آن را تقویت نمود و ارتقای سطح مهارتی روستاییان می بایست به گونـه ای باشد که آنها را به سوی بهینه سازی روشهای تولیدی و بهره وری از امکانات موجـود سـوق داده به گونه ای که تامیین کننده بخشی از اهداف توسعه روستایی باشند. مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان در پایان با اشاره به اهمیت آموزش ها در تربیت و آموزش نیروی ماهر بر تقویت آموزش های مورد نیاز مردم در این روستا تاکید کر