این روزها همه در جمع ها و محافل خصوصی و عمومی از انتخاب شهردار و اسامی پیشنهادی برای این تصدی سخن می گویند فلانی خوب است فلانی که نمی تواند فلانی که آدم فلانی است اما بهتر است بدانیم شهرداری یک نهاد بسیار مهم و تاثیرگذار در مدیریت شهر است. شهرداری یک نهاد خدماتی نیست و وظیفه شهرداری فراتر از آن یعنی موثر بر تمام فرآیندها و تعاملات یک شهر با تمام نهادها و ادارات موجود است. پس انتخاب یک شهردار قوی وکارآمد با مدیریت جهادی یک لازمه و حق برای شهروندان است . شهردار باید بداند نه تنها شهر را متناسب با نظرات کارشناسی نمایندگان مردم در شورای شهراداره کند، بلکه با همراهى شورا، امکان حضور مؤثر مردم را در اداره امور شهر فراهم سازد، به گونه اى که شهر در اختیار مردم قرار گیرد و پروژه هاى عمرانى و فعالیت هاى خدماتى در پاسخ به نیازهاى واقعى مردم شهر اجرا گردد. شهردار علاوه بر داشتن مدیریت قوی و آگاهی های لازم در امور شهریباید به مدیریت شهروند محور باور داشته باشد و بتواند به سهولت با مردم ارتباط برقرار کند
امیدواریم با ارائه یک برنامه صحیح شورای محترم شهر را مجاب به یک انتخاب با درنظر گرفتن منافع عموم شهروندان و فارغ از هر گونه ملاحظه کاری ها و محافظه کاری و باند بازی و سیاسی کاری نمایند .