همزمان با چهارمین روز از هفته دولت صورت گرفت؛
✅ افتتاح پروژه باند دوم محور سربیشه- درح با حضور استاندار خراسان جنوبی
🔹۱۰ کیلومتر از باند دوم محور سربیشه- درح با حضور استاندار خراسان جنوبی زیر بار ترافیک رفت.
روژه دوبانده سازی ۱۰ کیلومتر از مسیر ۱۳۵ کیلومتری محور سربیشه-درح- ماهیرود، امروز و در چهارمین روز از هفته دولت مورد بهره برداری قرار گرفت.
🔹اداره کل راه و شهرسازی استان برای زیرسازی و آسفالت این ۱۰ کیلومتر، مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال هزینه کرده است.
🔹شایان ذکر است: محور سربیشه-درح- ماهیرود ۱۳۵ کیلومتر طول دارد که در راستای دو بانده سازی این مسیر، ۱۰ کیلومتر زیر بار رفته و ۵۳ کیلومتر نیز در دست اجراست که بر اساس برنامه ریزی های اداره کل راه و شهرسازی ۲۲ کیلومتر آن تا پایان سال ۹۹ زیر بار ترافیک می رود.
🔹اعتبار تخصیص یافته به این پروژه در سال ۹۹ تاکنون ۴۰۰ میلیارد ریال است.