‹‹ آگهی مزایده حضوری (حراج) ››

شهرداری سربیشه در نظر دارد به استناد بند ۱ مصوبه شماره۷۸۳/۴۰۲/۶مورخ ۸/۱۱/ ۱۴۰۲( صورتجلسه شماره۱۳۴) شورای محترم اسلامی شهر سربیشه نسبت به فروش کامیون کمپرسی داف از طریق مزایده حضوری(حراج)اقدام نماید.لذا متقاضیان  می توانند از تاریخ ۱۶ /۱۲/۰۲ تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۲ نسبت به بازدید و ارائه فیش سپرده به شهرداری اقدام نمایند

شرایط:

  • کمیسیون حراج رأس ساعت ۹ صبح روز چهار شنبه مورخ ۲۳ /۱۲/۰۲درمحل پارکینگ ماشین آلات  شهرداری سربیشه برگزار خواهد شد.
  • متقاضیان جهت شرکت در مزایده بایستی نسبت به واریز مبلغ ۰۰۰.۰۰۰ریال سپرده (بشرح جدول پیوست)به حساب جاری ۰۱۰۵۹۰۰۳۹۹۰۰۲سیبا نزد بانک ملی شعبه سربیشه به عنوان سپرده شرکت در مزایده اقدام و اصل فیش مربوطه را  فقط تا ساعت۸ صبح روز برگزاری مزایده به شهرداری ارائه نمایند.
  • برنده مزایده حداکثر ظرف مدت ۲ روز کاری  از تاریخ ابلاغ بایستی مبلغ پیشنهادی را نقداً به حساب۰۱۰۵۴۱۳۴۰۱۰۰۰شهرداری                                      واریز و نسبت به خارج نمودن خودرو از محوطه شهرداری اقدام نماید.عدم مراجعه در موعد مقرر به منزله انصراف از معامله تلقی و سپرده به نفع شهرداری ضبط و معامله با نفرات بعدی انجام خواهد شد.
  • در صورتیکه فاصله مبلغ پیشنهادی نفردوم با نفر اول برنده مزایده از مبلغ سپرده شرکت در مزایده بیشتر نباشد عقد قرارداد با نفر دوم مزایده صورت خواهد گرفت.
  • اشخاصی که در مزایده برنده نشوند سپرده آنان عیناً مسترد خواهد شد.
  • جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ۰۵۶۳۲۶۶۲۵۰۸-۰۵۶۳۲۶۶۳۳۷۰ تماس حاصل فرمایید.
  • ضمناْ کلیه هزینه های نقل و انتقال بر عهده خریدار می باشد./.
  • شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

 

ردیف شرح کالا مدل رنگ شماره انتظامی قیمت پایه به ریال مبلغ سپرده/ریال
۷ کامیون کمپرسی داف ۱۹۷۵ نارنجی ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰

 

شناسه آگهی: ۱۶۸۰۸۱۱
شناسه انتشار: ۸۴۳۸
شماره م / الف: 

سازمان: شهرداری سربیشه(دولتی – سفارشی)
شماره نامه: ۳۴۹۵
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۱۲/۱۵