#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

♨️ وضعیت بحرانی شیوع کرونا در شهرستان نهبندان
🚨آخرین وضعیت شیوع کرونا در خراسان جنوبی؛
🔰آخرین نقشه وضعیت کرونا (سفید، زرد، نارنجی و قرمز) شهرستان های خراسان جنوبی (مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) (بروز رسانی ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰)

✳️ در خراسان جنوبی این نقاط به شرح زیر است:
🔸 نقاط قرمز (خیلی پر خطر): نهبندان/قائنات
🔸نقاط نارنجی ( پر خطر ) : بیرجند/فردوس/طبس/زیرکوه
🔸نقاط زرد ( خطر متوسط) : سربیشه/بشرویه/سرایان/درمیان/خوسف
🔸نقاط آبی( خطر کم): هیچ نقطه کم خطر در استان خراسان جنوبی نداریم.

🔹 احتمال تغییر روزانه این نقشه با توجه به میزان بیماران با نشانه های حاد تنفسی در شهرستان ها ممکن است.
🚨 شهرستان نهبندان در وضعیت بحرانی شیوع کرونا قرار دارد، اما نحوه اجرایی محدودیت ها همچنان همانند شهرهای قرمز خواهد بود.