🔹احسان خسروی دادستان شهرستان بشرویه در گفتگو با خبرنگار ما گفت : با عنایت به گلایه شهروندان و بررسی های میدانی دادستانی مبنی بر تعطیلی های مکرر تنها جایگاه گاز بشرویه ، و نظر به اینکه هدف از تاسیس این جایگاه افزایش سطح رفاه شهروندان و همچنین افزایش ترجیح مردم برای استفاده از گاز طبیعی به واسطه امکانات رفاهی مناسب ، و در دسترس و ارزان بودن این سوخت می باشد ، و با توجه به بعد مسافت بشرویه از سایر شهرستان ها و مرکز استان ، مسئولان مربوطه اعم از شهرستانی و استانی بایستی به قید فوریت نسبت به رفع کلیه مشکلات و راه اندازی کامل این جایگاه اقدام نمایند ، و الا دادستانی در راستای حفظ و پیگیری حقوق عامه و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان به محض اتمام مهلت قضایی نسبت به تشکیل پرونده و رسیدگی دقیق و برخورد با هر گونه قصور و کوتاهی احتمالی اقدام خواهد نمود .