🔹 احسان خسروی دادستان شهرستان بشرویه در گفتگو با خبرنگار ما گفت: با توجه به مطالبه بسیاری از شهروندان در مورد تعیین تکلیف خرابه های واقع در بافت قدیمی شهر که متأسفانه به محلی برای تجمع افراد معتاد و زباله دان عمومی تبدیل‌ شده است و نظر به شرایط شیوع ویروس کرونا و اولویت سلامت شهروندان ، هفته گذشته بازدید میدانی از بافت قدیمی صورت گرفت و در یوم جاری پس از بررسی های صورت گرفته در راستای پیشگیری از وقوع جرم و حفظ سلامت عمومی جامعه ، مستند به اصل ١۵۶ قانون اساسی ، مواد ٢ و ۵ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه و بند ١۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها ، دستور تخریب پنج بنای فرسوده و خطرناک (فاقد سکنه) صادر شد .
🔹 وی افزود: مالکین این اماکن که اخطاریه برای آن‌ها صادر شده است باید در مهلت قانونی (١۵روز) با مراجعه به شهرداری ملک خود را تعیین تکلیف کنند چون بعد از اتمام مهلت ، شهرداری در مهلت تعیین شده نسبت به رفع خطر و تخریب اقدام خواهد کرد و هزینه آن برعهده مالک خواهد بود .
🔹 دادستان شهرستان بشرویه بیان داشت: وجود این اماکن در هر منطقه‌ای باعث می‌شود تا امنیت روانی و اجتماعی خانواده‌ های ساکن در این مناطق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد و محل امنی برای افراد معتاد و سارقین مهیا شود .