🔹استاندار خراسان جنوبی به همراه وزیر جهاد کشاورزی به بازدید از مجتمع گلخانه ای شهرستان خوسف رفت.
این بازدید با هدف آشنایی وزیر با روند اجرای تفاهم نامه ایجاد هزار هکتار مجتمع گلخانه ای استان صورت گرفت.
🔹دکتر خاوازی، ضمن بررسی شرایط موجود و اطلاع از سطح خدمات ارائه شده به متقاضیان فعالیت در این مجتمع های گلخانه ای، از راهکارهایی گفت که در رفع موانع موجود مؤثر می باشند.
🔹شایان ذکر است: مجتمع گلخانه‌¬ای محمدیه شهرستان خوسف به عنوان بزرگترین مجتمع گلخانه‌¬ای استان در زمینی به مساحت ۳۰ هکتار احداث شده است. تعداد واحدهای گلخانه ای پیش بینی شده در این مجتمع ۵۴ مورد می باشد که بخش عمده ای از آنها به سرمایه گذاران متقاضی واگذار شده است.