?استاندار خراسان جنوبی از خط ۱۳۲ کیلوولت طبس به دیهوک و پست ۱۳۲ کیلوولت صنعتی طبس بازدید کرد.
?به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی؛ شرکت برق منطقه ای خراسان در این دو پروژه، ۷۰ کیلومتر خط ۱۳۲ کیلو ولت تک مداره تغذیه پست دیهوک و پست ۱۳۲ کیلوولت صنعتی طبس را اجرا می کند.
?عملیات اجرایی خط ۱۳۲ کیلوولت طبس به دیهوک با هدف تأمین برق بخش دیهوک در سال ۱۳۹۶ شروع شده و تا پایان سال جاری به اتمام می رسد.
?این پروژه با بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی، اوایل سال آینده به بهره برداری می رسد.
?اعتبار هزینه شده برای این پروژه ۱۸۰ میلیارد ریال است و پیش بینی می شود تکمیل آن ۵۵ میلیارد ریال دیگر اعتبار نیاز داشته باشد.
?پست ١٣٢ کیلو ولت و خط انتقال دیهوک با توجه به مشکلات افت ولتاژ در منطقه، نیاز معادن موجود و سرمایه گذاری صنایع جوار معدنی در دست اقدام است.
?علاوه بر این با اجرای پست ۱۳۲ کیلوولت صنعتی طبس به ظرفیت ۳۰ مگاولت آمپر همراه با فیدرخانه ۲۰ کیلوولت، برق صنایع شهرستان تأمین می شود.
?عملیات اجرایی این پروژه نیز در سال شروع ۱۳۹۶ شروع شده که در حال حاضر ۶۹ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و پیش بینی می شود در سال ۱۴۰۰ به بهره برداری برسد.
?شرکت برق منطقه ای خراسان تاکنون برای اجرای این پروژه ۲۹ میلیارد ریال هزینه کرده و بر اساس پیش بینی های صورت گرفته برای تکمیل و بهره برداری ۱۷۰ میلیارد ریال اعتبار دیگر نیاز دارد.