🔹استاندار خراسان جنوبی گفت:جایگاه و موقعیت شغلی شهید فخری زاده ایجاب می کرد تا لحظه شهادت، گمنام بماند.
ملانوری با بیان این مطلب در حاشیه مراسم بزرگداشت شهید فخری زاده خاطرنشان کرد: شهید فخری زاده از جمله انسان هایی بود که هم دانش و تخصص داشت و هم ایثارگرانه پای انقلاب ایستاد.
🔹وی تأکید کرد: شهید فخری زاده از دانشمندان بزرگ در زمینه علم هسته ای و دفاعی بود که در گمنامی کامل به کشور خدمت کرد.
🔹به گفته وی؛ همه تلاش ها و مجاهدت های شهید فخری زاده در گمنامی کامل صورت گرفت.
🔹استاندار متذکر شد: هدف اصلی دشمن از شهادت شهید فخری زاده و دیگر شهدای هسته ای و بزرگانی همچون شهید سلیمانی، این است که کشور از وجود این افراد، بی بهره بماند.
🔹ملانوری ادامه داد: دشمن غافل از این است که نیروهایی که انقلاب تربیت کرده، هر کدام شاگردان خوبی پرورش داده اند که همیشه پشتوانه نظام خواهند بود.
🔹وی تأکید کرد: با شهادت هر فخری زاده و سلیمانی، گردانی از فخری زاده ها و سلیمانی ها به جوش و خروش می آیند و با علم و انگیزه ای که دارند تحت رهبری مقام معظم رهبری، بیش از گذشته به انقلاب و نظام خدمت می کنند.
🔹استاندار به صحبت های رهبر معظم انقلاب درخصوص شهید فخری زاده اشاره کرد و گفت: بدون تردید دانش، علم، مدیریت و تخصص این شهید بزرگوار تداوم خواهد یافت.
🔹ملانوری در بخشی از سخنانش به تلاش های دشمنان برای ضربه زدن به انقلاب گفت و خاطرنشان کرد: بعد از پیروزی انقلاب تاکنون همواره شاهد خصومت های دشمنان و کینه توزان بوده ایم.
🔹وی ادامه داد: این دشمنی ها در هر دوره زمانی به شکلی نمود پیدا کرده و به ویژه بعد از جنگ تحمیلی که کشور توانست به لحاظ علمی و دفاعی به جایگاه خوبی دست یابد، در تهیه تجهیزات نظامی دانش خوبی پیدا کرد و به امنیت پایدار رسید و در مسایل امنیتی منطقه صاحب نظر شد، توطئه های دشمن در قالب ترور شخصیت ها، ظهور و بروز پیدا کرد.