🔹استاندار خراسان جنوبی گفت: جامعه عشایری استان، شایسته خدمت هستند لذا باید تمام توان و انرژی خود را در حمایت از این قشر عزیز هزینه کنیم.
معتمدیان با بیان این مطلب در نشست رؤسای ادارات امور عشایری شهرستان های استان، جامعه عشایری را افرادی متدین، سختکوش، بسیار قانع و همراه نظام خواند.
🔹وی با تأکید بر این که عشایر، جامعه ای مولد می باشند، خاطرنشان کرد: این افراد پرتلاش در تولید استان، سهم بسزایی دارند و در تأمین امنیت نیز نقش آفرین می باشند.
🔹استاندار با تشریح مسایل و مشکلات عشایر استان از اقدامات انجام شده در راستای رفع مطالبات و خواسته های آنها گفت و تصریح نمود: مهمترین تکلیف ادارات امور عشایری در مناطق مختلف این است که برای رفع نیازهای جامعه هدف خود، طرح و برنامه داشته باشند.
🔹معتمدیان ادامه داد: این طرح و برنامه ها ، باید با احصاء کامل مسایل، ارائه راهکارهای لازم برای رفع آنها و با کار کارشناسی تدوین شوند.
🔹وی متذکر شد: اداره کل امور عشایری می بایست تجمیع این برنامه ها را به شورای عشایری استان ارائه نماید تا از توان و ظرفیت دستگاه های اجرایی در تحقق اهداف تعیین شده، حداکثر استفاده را ببریم.
🔹به گفته وی؛ با همراهی همه دستگاه های مرتبط می توان مشکلات موجود را به حداقل رساند.
🔹استاندار به ظرفیت های موجود در حوزه عشایری استان اشاره کرد و گفت: با بهره گیری از توان شرکت های تعاونی عشایری می توان از این ظرفیت ها به خوبی بهره برداری کرد به نوعی که ارزش افزوده فراوانی برای عشایر عزیز به همراه داشته باشد.