🔹استاندار خراسان جنوبی تأکید کرد: در انجام کارها، دیدمان را باید عوض کنیم، با نگاه بسته به پیشرفت و ترقی نمی رسیم.
ملانوری با تأکید بر این مطلب در جلسه شورای اداری شهرستان سرایان خاطر نشان کرد: ما باید طوری حرکت کنیم که گویی می خواهیم قله های جهان را فتح نماییم.
🔹وی متذکر شد: با آرمان های بلند می توان به موفقیت دست یافت.
🔹استاندار تصریح نمود: ستاد توسعه خاوران به همین منظور شکل گرفت و راه اندازی شد تا نگاه ها را به وضعیت پیرامونی تغییر دهد و توسعه را سبب شود.
🔹ملانوری با تشریح سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب خاطرنشان کرد: مردمی شدن، دانش بنیان شدن، درونزا بودن و برون نگر بودن از سیاست های اقتصاد مقاومتی است که پایه های اصلی ستاد خاوران نیز می باشند.
🔹وی، شرط موفقیت در برنامه های توسعه ای استان را مدیریت جهادی عنوان کرد و گفت: مدیریت جهادی به معنای خارج شدن از پوسته های مدیریتی و شکستن حباب های اطراف مان است.
🔹به گفته وی؛ کاری که حاج قاسم سلیمانی در لباس رزم ۴۰ ساله خود انجام داد، جز مدیریت جهادی نبود که توانست به این خوبی به دل ها نفوذ کند.
🔹استاندار در ابتدای سخنانش به بندهایی از سیاست های اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و تأکید نمود: این سیاست ها، تنها مشکلات اقتصادی را حل نمی کند بلکه قطعاً بهترین نسخه شفابخش درمان دردهای جامعه در حوزه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، امنیتی و… می باشد.
🔹ملانوری با اشاره به دو اصل تأمین شرایط برای به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه و پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، گفت: توسعه باید متکی به بخش خصوصی باشد و مجامع علمی، دانشگاهی و تحقیقاتی نیز باید به کمک توسعه بیایند.
🔹وی در اصل تقویت عوامل تولید، تقویت نیروی کار و تقویت رقابت پذیری اقتصاد نیز از موضوع لزوم توجه به عوامل تولید گفت و این که انگیزه دادن به عوامل از پیشران های توسعه است.

🔹به گفته وی؛ در سیاست های اقتصاد مقاومتی به موضوع ارتقاء شاخص های عدالت اجتماعی اشاره شده چرا که اگر در سرمایه گذاری ها و توزیع خدمات، همه مناطق به طور عادلانه دیده نشوند، نتیجه درستی نیز حاصل نمی گردد.
🔹استاندار با اشاره به دو اصل افزایش تولیدات داخلی و ایجاد زنجیره تولید تا مصرف، متذکر شد: استفاده از نهاده های داخلی، کاهش وابستگی را به همراه دارد و ایجاد زنجیره تولید نیز بهره مندی بیشتری را رقم می زند.
🔹ملانوری تصریح نمود: در اصل امنیت غذا و درمان هم اقداماتی صورت گرفته که به سالم سازی محصولات دامی و کشاورزی و همچنین افزایش سطح خدمات حوزه بهداشت و درمان انجامیده که باید تقویت شود.
🔹وی با تأکید بر اصل بسیار مهم مدیریت مصرف و اصلاح الگوی مصرف، اظهار داشت: علیرغم توصیه های اکید در فرهنگ ایرانی و اسلامی ما بر پرهیز از اسراف، مصرف بی رویه، یکی از بدترین عادت های ماست.
🔹به گفته وی؛ عادی انگاری در مصرف سبب شده آبی که با صرف هزینه های بسیار زیاد استحصال می شود و در اختیار ما قرار می گیرد، به راحتی در شستشوی ماشین و حیاط و غرقابی کردن باغچه منزل، هدر می دهیم.
🔹استاندار به اصل تقویت فرهنگ جهادی، کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد هم اشاره کرد و گفت: عنوانی که برای سال ۹۳ تعیین شد، اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی بود، چهار واژه ای که همه چیز را در خود جای داده است.
🔹ملانوری تأکید کرد: امروزه اگر کارهای ما در هر زمینه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و… پیوست فرهنگی نداشته باشند، توفیقی حاصل نمی شود.