#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

📆شــنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۷

■آزمایشات سریع(RT):
▪️ تعداد نمونه ۷۴
▪️مثبت ۱۵ (۲۰%)