📆شــنبه ۱۴۰۰/۰۸/۱۵

 

■آزمایشات سریع(RT):
▪️ تعداد نمونه ۴۴۳
▪️مثبت: ۸۲ (۱۹%)