#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

📆سه شــنبه ۱۴۰۰/۰۸/۱۱

 

■آزمایشات سریع(RT):
▪︎ تعداد نمونه ۷۴۰
▪︎مثبت: ۱۰۴ (۱۴%)