#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

🔺آخـرین وضــعیت آماری ڪرونا در خــراسان جنــوبی

📅چــهارشــنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

🔸آزمایشات سریع(RT):
▪️ تعداد نمونه ۳۶۵
▪️مثبت ۲۶