#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

?۱۳۹۹/۰۹/۲۰

? کل آزمایش: ۳۱۴۸۴
?کل منفی: ۱۷۸۱۱
? کل مثبت: ۱۳۶۷۳

? آزمایشات جدید: ۱۶۰
? مثبت: ۷۳ (۴۶%)
▫️بستری۲۲
▫️سرپایی۵۱

? موارد جدید مبتلا به تفکیک شـهرستان:
-بیرجند ۲۵
-فردوس ۸
-قاین ۱۸
-طبس۶
-نهبندان۴
-درمیان ۱
-سربیشه ۰
-سرایان ۷
-بشرویه ۱
-زیرکوه ۰
-خوسف ۳

⚪️وضعیت فعلی بیماران بستری تنفسی: ?بستری تنفسی:۲۱۹
? بستری مثبت: ۱۳۱
? مثبت‌آی‌سی‌یو: ۲۹
?مثبت بدحال: ۱۰
? مثبت بهبود یافته یا قرنطینه خانگی ۱۲۸۸۵

⚫️کل موارد فوت : ۶۵۷نفر
◾️موارد فوت جدید: ۴نفر