🔹بیکی از وجود ۸۱ تعاونی فعال در نهبندان خبر داد و گفت: ۲۵ درصد اشتغال و اقتصاد کشور را باید تعاونی ها به دوش بگیرند که هنوز به این ظرفیت قانونی نرسیده ایم.

مجید بیکی» ادر جلسه ستاد توسعه تعاون و گروه کاری اشتغال شهرستان نهبندان اظهار کرد: در شهرستان نهبندان هنوز به ظرفیت قانونی تعاونی ها برای تاثیر گذاری در حوزه اشتغال و اقتصاد نرسیده ایم، چرا که ۲۵ درصد اشتغال و اقتصاد کشور را باید تعاونی ها به دوش بگیرند.
🔹 فرماندار نهبندان از وجود ۸۱ تعاونی فعال در شهرستان نهبندان خبر داد و گفت: تعاونی های شهرستان پایش شده اند چرا که ما به تعاونی های فعال و تخصصی نیاز داریم تا مشکل اقتصاد و اشتغال را رفع کنیم بنابراین تعاونی ها باید به دنبال ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی خود باشند.
🔹بیکی تصریح کرد: بازدید از شرکت های تعاونی برای احصاء مشکلات آن ها انجام شده است، لذا موضوع آب مورد نیاز مجتمع های دامپروری و مجتمع الگویی که برای فعالیت های اقتصادی مناسب هستند، تامین می شود.
وی با اشاره به تشکیل شرکت تعاونی دامپروری در روستای حیدرآباد، گفت: آورده اعضای این شرکت تعاونی خوب است، همچنین تسهیلات کم بهره برای پرورش شتر با همکاری بنیاد برکت پرداخت می شود و مرکز پایش و نگهداری قرنطینه شتر به زودی افتتاح خواهد شد.

🔹فرماندر نهبندان با اشاره به طرح توسعه خوشه های صنایع دستی در استان خراسان جنوبی، گفت: در این طرح تاکنون بیش از سه هزار فرصت شغلی در حوزه صنایع دستی استان پیش بینی شده و شهرستان نهبندان هم به صورت تخصصی در خوشه گلیم سوزنی فعال می شود.