🔹استاندار خراسان جنوبی، شرط اجرا و موفقیت برنامه های اجرایی و توسعه ای استان را داشتن پیوست فرهنگی و توجه به فرهنگ مردم که مبتنی بر فرهنگ اسلامی و ایرانی است، دانست.
،ملانوری با بیان این مطلب در نشست صمیمی معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه های علمیه کشور و نمایندگان طلاب حوزه علمیه گفت: اگر مدیران به فرهنگ مردم که همان مجموعه ای از آداب، رسوم ، سنت ها و عقاید آنهاست، احترام بگذارند، مردم خود اداره جامعه را در دست می گیرند.
🔹به گفته وی؛کار فرهنگی قبل از عملیاتی کردن برنامه‌های توسعه ای و اجرایی، همکاری مردم را به دنبال داشته و موفقیت اجرای کار را تضمین می کند.
🔹وی به جایگاه رفیع روحانیت در نزد مردم اشاره کرد و گفت: با عنایت به توجه ویژه مردم به کلام و لباس روحانیت، هیچ رسانه و تریبونی بهتر از روحانیت نمی تواند سیاست های ما را به مردم اعلام نماید و این ارتباط دوسویه می تواند همراهی مردم را در برنامه های توسعه ای استان به دنبال داشته باشد.
🔹استاندار خاطر نشان کرد: در استانی که تدین،تقوا و دین داری مردم زبانزد است، باید از ظرفیت روحانیون به عنوان حلقه وصلی که مورد اعتماد دوطرف است، در جهت پیشرفت و توسعه استان بهره برد.
🔹ملانوری ادامه داد: مدیریت اجرایی استان باید در کنار نهادهای اجتماعی ،مدنی و بخش خصوصی ، ضمن بهره گیری از همه ظرفیت ها، ثروت ها و منابع، در جهت ارتقاء کیفی زندگی مردم تلاش نماید.
🔹وی به لزوم توجه ویژه به موضوع آسیب های اجتماعی اشاره کرد و گفت: کارهای اجتماعی محصول کار جمعی است، لذا همانطور که جامعه در موفقیت انسان های موفق دخیل است، در آسیب های اجتماعی و بزهکاری پیش آمده نیز مسئول می باشد.
🔹استاندار گفت: هنر ما در نظام اسلامی باید پرورش انسان های موفقی باشد که حریت، آزادی و عزت داشته باشند.

🔹ملانوری به اختصاص بسته های معیشتی در قالب کمک های مؤمنانه به خانواده های زندانیان اشاره کرد و گفت : توجه به خانواده های زندانیان، از آسیب های اجتماعی آینده جلوگیری می نماید.
🔹وی ادامه داد: مدیریت استان آماده است تا با بهره گیری از همه ظرفیت های داخل و خارج استان و در رأس آن روحانیون، فضا را به سمتی ببرد که مردم زندگی آرمانی، الهی و انسانی را تجربه نمایند.
🔹استاندار تصریح نمود: هر طرح فرهنگی که بتواند باعث حل یکسری از مشکلات مردم گردد و در توسعه و پیشرفت استان مفید باشد، مورد حمایت مدیریت استان قرار می گیرد.
🔹وی به لزوم توجه ویژه بنگاه های بزرگ اقتصادی استان به مسئولیت های اجتماعی و فرهنگی خویش اشاره کرد و اظهار داشت: در این راستا فعالیت هایی شروع شده که می طلبد با شتاب بیشتری ادامه یابد.
🔹به گفته وی؛ با مشورت گرفتن از جامعه روحانیون، مشاور استاندار در حوزه روحانیون منصوب خواهد شد.
🔹ملانوری افزود: آماده برگزاری نشست با روحانیون استان و همچنین روحانیون مستقر در مشهد مقدس و قم هستیم.