#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

🔶 طبس نارنجی شد

🔴 شهرهای قرمز : نهبندان

🟠 شهرهای نارنجی : بیرجند ، طبس، قاین، فردوس ، درمیان ،سربیشه

🟡 شهرهای زرد ؛ بشرویه ، خوسف، زیرکوه و سرایان