#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی تأکید کرد:
🔹معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی تأکید کرد: گردشگری کویر، فرصتی ارزشمند برای توسعه پایدار استان است.
؛ طالبی با بیان این مطلب در جلسه کمیسیون نظارت بر امنیت گردشگران بر ضرورت بسترسازی حضور گردشگران در جغرافیای کویر استان تأکید کرد.
🔹وی تصریح کرد: باید با تسهیل فرآیندهای گردشگری، زمینه برای حضور گردشگران در کویر استان فراهم شود.
🔹معاون استاندار ضرورت توجه به پیوست های فرهنگی در تور های گردشگری را امری لازم دانست.
🔹طالبی متذکر شد: متولیان امور فرهنگی باید با ارائه بایدهای فرهنگی در گردشگری کویر، از فرصت حضور گردشگران بهره برداری نمایند.
🔹به گفته وی؛ لازم است با استفاده از هر فرصتی، فرهنگ غنی استان به گردشگران معرفی شود.
🔹وی بر محدوده بندی کویر از حیث حضور گردشگران نیز تأکید کرد و گفت: حضور گردشگران نیز باید با اطلاع و هماهنگی استان صورت گیرد تا تهدیدی متوجه گردشگران نشود.