🔹مشاور استاندار و مدیر روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی گفت: روابط عمومی ها باید با اطلاع رسانی دقیق ، شفاف و درست، زمینه حضور حداکثری مردم را در انتخابات آتی محقق نمایند.
مرسل مالکی با بیان این مطلب در دیدار شورای هماهنگی مدیران روابط عمومی دستگاه های تابعه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در استان خاطرنشان کرد: با توجه به دامنه وسیع فعالیت ها و وظایف محوله ،کمبود نیرو و منابع انسانی نباید رسالت اصلی روابط عمومی ها را تحت الشعاع قرار دهد.
🔹وی با اشاره به صحبت های شخص استاندار و تشبیه روابط عمومی به قلب تپنده سازمان تصریح نمود: چنانچه روابط عمومی در هر دستگاهی غیر فعال شده و خروجی نداشته باشد، دستگاه حالت بی جان پیدا می کند.
🔹مشاور استاندار و مدیر روابط عمومی استانداری به وظایف گسترده دستگاه های تابعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در استان اشاره کرد و متذکر شد: روابط عمومی های این دستگاه ها، که سه مقوله سنگین را در استان پیگیری می نمایند، باید تقویت گردند .
🔹به گفته وی؛ با توجه به جامعه هدف گسترده دستگاه های عضو این شورا، روابط عمومی نقش بی بدیلی در اطلاع رسانی گستره دارد.
🔹مالکی به فرمایشات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در خصوص روابط عمومی اشاره کرد و اظهار داشت: روابط عمومی هنر و علمی است که درون و برون سازمان را به هم وصل می کند ، یعنی هم فعالیت های سازمان را به بیرون منتقل می کند تا مردم در جریان قرار بگیرند و هم بازخورد فعالیت ها و نظرات مردم را به داخل سازمان منتقل می نماید، به همین دلیل روابط عمومی باید رسالت اصلی خود که همانا اطلاع رسانی درست، شفاف و بموقع است را انجام دهد.
🔹وی با اشاره به توجه ویژه نماینده عالی دولت در استان خاطرنشان کرد: این عنایت ویژه به دلیل دغدغه اطلاع رسانی به موقعی است که باید همه ما در مجموعه روابط عمومی داشته باشیم.

مشاور استاندار و مدیر روابط عمومی استانداری از انتخابات ۲۸ خردادماه گفت و تصریح نمود: کمتر از یک ماه دیگر تا زمان برگزاری انتخابات باقی مانده و هر کدام از ما با شرکت در انتخابات آتی می توانیم در آینده کشور سهیم باشیم.
🔹مالکی از سلامت امنیت، رقابت و مشارکت به عنوان چهار رکن اساسی انتخابات یاد کرد و گفت: دو موضوع مهم امنیت و سلامت وظیفه وزارت کشور است ولی در زمینه مشارکت مردم در انتخابات همه باید تلاش نمایند تا مطالبه به حق رهبری محقق گردد.
🔹وی از لزوم برگزاری دوره های آموزشی ویژه مدیران و کارشناسان روابط عمومی دستگاه های اجرایی گفت و خاطرنشان کرد: تلاش می کنیم این دوره های آموزشی با کیفیت مطلوبی برگزار گردد.