🔹معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی گفت : قطع به یقین وضعیت مرزهای ایران و عراق تا ۴۸ ساعت آینده روشن می شود.
طالبی با بیان این مطلب خاطر نشان کرد: تصمیم گیری درخصوص ادامه ترددها و حضور زائران در پیاده روی اربعین حسینی(ع) منوط به وضعیت مرزهای عراق است.
🔹وی تصریح کرد: به دلیل ازدحام بیش از حد جمعیتی که در پایانه های مرزی ایران با عراق صورت گرفته و امکان پذیرش زائران توسط طرف عراقی مقدور نیست لذا انتقال زوار عزیز به داخل کشور عراق با مشکل مواجه شده است.
🔹معاون استاندار با اشاره به امکانات محدود عراق در بحث پذیرش زائران و گرمای بیش از حد هوا در مناطق مرزی کشور، اظهار داشت: این مسایل، زائران را با مشکلات عدیده ای مواجه ساخته است.
🔹طالبی تأکید کرد: به جهت این که پایانه های مرزی عراق خلوت شود و کار تردد تسهیل گردد، لذا از همه زائران عزیز خواهش می کنیم تا اطلاع بعدی از حرکت به سمت مرزها خودداری نمایند.
🔹وی با اشاره به تأکید ستاد اربعین کشور در این زمینه، متذکر شد: مردم برای این که با مشکل مواجه نشوند، لازم است که قدری تحمل کنند تا مرزها خلوت تر شود.
🔹به گفته وی؛ به محض این که پایانه های مرزی عراق خلوت و مرزها بازگشایی شود، عزیزان زائر می توانند مشرف گردند

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور