معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی گفت: ورود به عرصه تجاری، راهکار ایجاد ارزش افزوده در محصولات کشاورزی است.
اشرفی با بیان این مطلب در جشنواره ملی زرشک که در روستای هریوند از توابع شهرستان سربیشه برگزار شد، خاطرنشان کرد: فرآوری محصولات کشاورزی زمانی ارزش افزوده به همراه دارد که وارد عرصه تجاری شود.
🔹وی با تأکید بر این که در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان برای محصولات کشاورزی کمیته خاصی تعریف شده، به کشاورزان اطمینان خاطر داد؛ معرفی محصولات مزیت دار استان با همت دستگاه های دولتی ادامه یابد لذا کشاورزان باید در راستای تقویت و بهبود مستمر تولید باکیفیت زرشک پای کار باشند.
🔹معاون استاندار اظهار داشت: برگزاری جشنواره ملی زرشک برای بسترسازی،ایجاد واحدهای فرآوری و تکمیل زنجیره این محصول، یکی از کارکردهای شکرگزاری نعمت زرشک است.
🔹اشرفی با اشاره به خواص غذایی و دارویی زرشک، گفت: در محصولات مزیت دار استان اسناد علمی زیادی وجود دارد اما هنوز به صورت عملیاتی اقدام نشده است.
🔹وی از ارائه منابع علمی در خصوص محصولات کشاورزی مزیت دار استان به سرمایه گذاران استقبال کرد و افزود: امسال در گام نخست جشنواره ملی زرشک برگزار شده، در حالی که باید این جشنواره از سال های گذشته در قالب ملی پرداخته می شد.

🔹معاون استاندار با بیان اینکه کشاورزی پیشران اقتصاد استان است، افزود: در گام دوم همایش علمی در دانشگاه بیرجند برگزار می شود تا بر اساس آن بتوانیم آنچه موجب ایجاد زنجیره ارزش افزوده و فرآوری می شود از طریق دانشگاه ها و مقالات علمی ارائه شود.
🔹اشرفی با بیان اینکه فعالیت کمیته های ۹ گانه جشنواره ملی زرشک به صورت مستمر ادامه می یابد، عنوان کرد: این جریانی که شروع شده با قوت پیگیری خواهد شد و امید است با برگزاری جشنواره شاهد افزایش ارزش افزوده این محصول مزیت دار استان باشیم.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور