#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

🔹استاندار خراسان جنوبی گفت: اصل بسیار مهم در اجرای طرح مردمی سازی توزیع عادلانه یارانه ها، منافع نظام و کشور است.
دکتر قناعت با بیان این مطلب در جریان حضور در سی و سومین جلسه قرارگاه امنیت غذایی استان در محل سازمان جهاد کشاورزی و رصد اقدامات این مجموعه در راستای مدیریت شرایط موجود، خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این طرح، رساندن یارانه ها به گروه های هدف می باشد.
🔹وی ادامه داد: در تمام کشورهای دنیا، یارانه را به تولید کننده یا به مصرف کننده می دهند اما در ایران، این یارانه به وارد کننده اعطا می شود.
🔹به گفته وی؛ اعطای یارانه به وارد کننده، سبب شده این اعتبار از مسیر اصلی خارج شده و به جامعه هدف نرسد.
🔹استاندار تصریح نمود: ار ابتدای انقلاب تاکنون، هر ساله شاهد افزایش یارانه‌ها هستیم اما یک سوم یا یک چهارم این اعتبارات به سفره های مردم می آید و بقیه از ریل خارج می شود.
🔹قناعت متذکر شد: با این شیوه پرداخت یارانه، فقیر هر روز فقیرتر شده و سرمایه دار در حال سرمایه دارتر شدن است.
🔹وی با تأکید بر این که تمامی دولت ها به این مهم واقف بوده اند، اما شهامت ورود به تغییر آن را نداشته اند، گفت: این موضوع یک بار در شورای دهم مطرح و اجرا شد اما در دیگر دولت ها، ورودی به این مسئله رقم نخورده است.
🔹به گفته وی؛ آیت الله رئیسی، علیرغم دلسوزی های حامیان و تذکراتی که در راستای منع ورود ایشان به این مسئله در شرایط فعلی داده اند، خیلی مخلصانه و صرفاً به جهت حفظ منافع نظام و کشور، به اجرای طرح مردمی سازی توزیع عادلانه یارانه ها اقدام نموده است.

🔹استاندار خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود ۱۰ – ۱۲ میلیون نفر از شهروندان در ۱۰ – ۱۵ کشور اطراف همچون گرجستان، ترکیه، عراق و…از یارانه های پرداختی ما منتفع می شوند.
🔹قناعت ادامه داد: این یارانه در قالب تولیداتی مثل ماکارانی یا به شکل قاچاق آرد از مرزهای کشور خارج می شود.
🔹وی با اشاره به این که حجم کالای قاچاق ضبط شده در سال گذشته ۲۵۰ هزار تن بوده، تصریح نمود: بیش از این حجم کالا از مرزهای کشور خارج شده و به این ترتیب سوبسیدها از دست می روند.
🔹به گفته وی؛ رسیدن این یارانه به مصرف کننده واقعی در قالب اجرای طرح مردمی سازی توزیع عادلانه یارانه ها، همکاری و هم افزایی همه دستگاه ها و همراهی مردم را می طلبد.
🔹استاندار، ضمن تشکر از کارکنان جهادکشاورزی و قابل تقدیر خواندن اقدامات در راستای مدیریت شرایط موجود و تنظیم بازار، اظهار داشت:آن چه در شرایط موجود مهم است، پر بودن انبارها از اقلام و کالاهای اساسی، تنظیم بازار و نیز نظارت های کافی بر مبادی تولید، توزیع و عرضه می باشد.
🔹قناعت تأکید کرد: با هماهنگی هرچه بیشتر حوزه ها و کار تیمی کردن، می توانیم طرح را به خوبی در استان اجرا کنیم.
🔹وی متذکر شد: هماهنگی هر چه بیشتر ما به نفع استان است