🔸حضور پرشکوه مردم فردوس در راهپیمایی روز جهانی قدس در حمایت از آرمان قدس شریف

#روز_قدس
#طوفان_الاحرار
#فلسطین