🔹مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان جنوبی گفت:حضور متکدیان در سطح شهر، معلول برخی از آسیب‌های اجتماعی است.
؛ بهاری با بیان این مطلب در جلسه گروه کاری فرهنگی و اجتماعی استان که با موضوع ساماندهی متکدیان و کودکان کار و خیابانی برگزار شد، خاطرنشان کرد: تکدی گری یکی از آسیب های اجتماعی است که معلول عوامل بیشماری می باشد.
🔹وی متذکر شد:حضور متکدیان علاوه بر ارائه جلوه ای نامناسب در شهر، آسیب‌های اجتماعی دیگری را نیز به دنبال خواهد داشت.
🔹مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اظهار داشت: برنامه ریزی برای ساماندهی و کاهش متکدیان و زمینه های تکدی گری، باید از مهمترین اقداماتی باشد که در دستور کار مدیران و مسئولان مرتبط قرار گیرد .
🔹بهاری ضمن اظهار نگرانی از مشاهده چهره کودکان کار در سطح شهر، پیشنهاداتی در زمینه مهارت آموزی این قشر مطرح کرد.
🔹وی تأکید نمود: مهارت آموزی می تواند جایگزین مناسبی برای کسب درآمد باشد.
🔹به گفته وی؛ شهرداری می بایست پس از امکان سنجی مهارتی این افراد، با همکاری ادارات کل فنی و حرفه ای و نیز تعاون ،کار و رفاه اجتماعی نسبت به مهارت آموزی و سپس اشتغال این افراد از طریق بنگاه های کارآفرینی اقدام نماید.
🔹شایان ذکر است: در ادامه نماینده اداره کل بهزیستی گزارش مبسوطی از اقدامات انجام شده در حوزه کودکان کار و