🔹استاندار خراسان جنوبی گفت: بخش زیادی از زرشک کاران به دلیل عدم تمکن مالی نتوانسته اند بارگاه زرشک احداث کنند لذا مقرر شد تسهیلاتی کم بهره برای این زرشک کاران پیش بینی شود تا بتوانند بارگاه های زرشک را احداث کنند.
جواد قناعت در حاشیه دومین جشنواره ملی زرشک خراسان جنوبی اظهار کرد: سه محصول استراتژیک خراسان جنوبی زعفران، عناب و زرشک شناسنامه هویتی محصولات کشاورزی ما هستند.
🔹وی با بیان اینکه با برگزاری این جشنواره ها ضمن معرفی محصولات مزیت دار استان، فرصتی برای گردشگری کشاورزی فراهم می شود، تصریح کرد: از دستگاه های جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خواستیم تا بررسی کنند تا از محل این محصولات، گردشگری کشاورزی را برای استان رقم بزنیم.
🔹استاندار خاطرنشان کرد: سال گذشته حدود ۸۰۰ قطعه را تغییر کاربری دادیم تا بارگاه زرشک احداث کنیم، بخش زیادی از زرشک کاران به دلیل عدم تمکن مالی نتوانسته اند از این مهم استفاده کنند لذا مقرر شد تسهیلات کم بهره برای این زرشک کاران پیش بینی شود تا زرشک کاران بتوانند بارگاه های زرشک را احداث کنند.
🔹قناعت افزود: برای ارائه تسهیلات به زرشک کاران مشکلی نداریم و سعی می کنیم تعداد متقاضیان زیادی را به وزارتخانه معرفی کنیم.
🔹وی با اشاره به جشنواره زرشک سال گذشته و امسال، از اتفاقات خوب این جشنواره ها گفت، اظهار داشت: در جشنواره سال گذشته بخش دولتی این جشنواره را مدیریت و اجرایی کرد اما در جشنواره دوم بخش خصوصی اجرا کننده و بخش دولتی بیشتر ناظر بود.
🔹به گفته وی؛ یکی از تفاهم نامه های ارزشمند این جشنواره بحث احداث سایت زرشک است که خرسان جنوبی دومین استان است که شاهد احداث این سایت خواهد بود.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور