🔹استاندار خراسان جنوبی بر ایجاد وحدت رویه در دستگاه های متولی برای جذب صددرصدی سهمیه مسکن اقشار کم درآمد استان تأکید کرد.
🔹به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی؛ ملانوری با تأکید بر این مطلب در جلسه ‌ کمیته راهبری تأمین مسکن اقشار کم درآمد استان خاطرنشان کرد: جذب کامل سهمیه اختصاص یافته و شتاب بخشی به روند اجرای کار، دو موضوع مهمی است که باید در اولویت کار دستگاه های متولی قرار گیرد.
🔹وی ادامه داد: زمان تعیین شده برای تکمیل ۲ هزار و ۵۰۰ واحد از مجموع ۶ هزار واحد مسکن شهری استان ۱۵ دی ماه است که باید برای افزایش این بازه زمانی و تعیین مهلت تا پایان سال، رایزنی و مکاتبه لازم صورت گیرد.
🔹به گفته وی؛ شرایط آب و هوایی اجازه تکمیل واحدها در این مدت کوتاه را نمی دهد.
🔹استاندار با تأکید بر این که مسکن، پایه ای ترین نیاز خانواده است، تصریح نمود: یکی از مهمترین دغدغه های مردم در شهرها، اجاره نشینی است که ضمن تحمیل هزینه های گزاف برای پرداخت اجاره مسکن، نگرانی جابه جایی را نیز به همراه دارد.
🔹ملانوری متذکر شد: طرح هایی همچون اقدام ملی، ۶ هزار واحد مسکن شهری، ۱۰ هزار واحد مسکن روستایی و… فرصت های خوبی برای تأمین اصلی ترین نیاز مردم می باشند.
🔹وی ادامه داد: با توجه به اهمیت این موضوع و تأثیری که این طرح ها در رفع دغدغه مردم دارند، باید با همکاری و همراهی همه حوزه ها، نسبت به تحقق کامل آنها اقدام نماییم.
🔹استاندار با بیان این که مسکن، مأمن هر فرد می باشد، گفت: در بحث اجرای این واحدها باید به فرهنگ، آداب، رسوم و دیدگاه های مردم توجه شود.
🔹ملانوری اظهار داشت: با اعمال تغییرات لازم در شیوه نامه اجرایی این طرح ها، باید موقعیت را برای جذب حداکثری افراد واجد شرایط فراهم نماییم.
🔹وی بر بسیج امکانات و ظرفیت ها برای جذب کامل اعتبارات تخصیصی به این طرح ها در استان تأکید نمود.