🔹مسعود قلی زاده، به سرپرستی سازمان همیاری شهرداری های استان منصوب شد.
قلی زاده، طی حکمی به امضای استاندار به سرپرستی سازمان همیاری شهرداری های استان منصوب شد.
🔹در متن این حکم آمده؛ “به موجب این ابلاغ و به استناد مواد ۷ و ۱۵ اساسنامه سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان جنوبی، جنابعالی را با توجه به تجربیات ارزنده و توانمندی‌هایی که واجد آن هستید، به عنوان” سرپرست سازمان همیاری شهرداری ها منصوب می نمایم.
🔹امید است با تکیه بر تجارب ارزنده گذشته و استفاده از امکانات و ظرفیت‌ های موجود، با نظرات ارشادی خود، همدلی هئیت مدیره در جهت تقویت بنیه مالی سازمان و توانمندسازی شهرداری ها در تحقق اهداف و برنامه‌های دولت تدبیر و امید، موفق و مؤید باشید”.