?معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی تأکید کرد: الگوسازی از شخصیت افراد، مهمترین هدف در برپایی مراسم تکریم چهره های ماندگار است.
جواد اشرفی با تدکید بر این مطلب در آیین تکریم ملی چهره ماندگار صنعت استان(محمدحسین زینلی)، اظهار کرد: تکریم سرآمدان و نخبگان استان در بخش‌های مختلف تداوم خواهد داشت.
?وی تصریح کرد: برای اینکه بدانیم مدیری موفق و سرآمد است باید ببینیم نگاهش به سازمان توانسته یک سازمان شهروندی ایجاد کند؟!
?به گفته وی؛ خیلی‌ها پول و کارخانه دارند اما نتوانسته اند مقبولیت و احساس تعلق را در بین جامعه برای خودشان ایجاد کنند.
?اشرفی خاطرنشان کرد: مجموعه کویر تایر امروز توانسته حس تعلق را در سطح اجتماع ایجاد کرده و به عنوان یک سازمان شهروندی مایه افتخار خراسان جنوبی است.
?معاون استاندار با بیان اینکه امروز در سازمان‌ها به قهرمان و پهلوان تنها نیاز نداریم، تصریح کرد: اگر مدیری می‌خواهد موفق و سرآمد باشد باید در جای جای آن سازمان و نهاد قهرمان و پهلوان داشته باشد چون وقتی این قهرمانان در کنار هم باشند، می‌توانند مجموعه را به خوبی مدیریت کنند.
?وی با تأکید بر اینکه از بنیاد ملی نخبگان انتظار است که ماحصل این تقدیر یک سبک مدیریتی باشد، متذکر شد: آقای مهندس زینلی یک سازمان خودکفا و تولیدمحور را مدیریت می‌کند که برگ موفقی در کارنامه خراسان جنوبی است.
?اشرفی با اشاره به اینکه عصر جدید، عصر تولید ناب است بیان کرد: تولید ناب همین است که مهندس زینلی حفظ ارزش افزوده برای رسالت اجتماعی مجموعه کویر تایر کرده و فلسفه کویر تایر در سطح جامعه عملی و نهادینه شده است.
?وی از بنیاد ملی نخبگان خواست به عنوان خروجی و ماحصل این مراسم تقدیر و تکریم، یک کتابچه یا دست نوشته را از شخصیت مهندس زینلی برای مدیریت سایر نهادها منتشر نماید.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور