🔹استاندار خراسان جنوبی تأکید کرد: از جامعه نخبگانی استان، فقط ایده های نو و طرح های خلاقانه می خواهیم.
خراسان جنوبی؛ ملانوری با تأکید بر این مطلب در نشست رؤسا و برخی اعضای کمیته های ذیل ستاد توسعه خاوران، خاطرنشان کرد: ما زمانی که نقشه عملیاتی درستی داشته باشیم و کارهای ما علمی باشد، موفقیت مان حتمی است.
🔹وی متذکر شد: کمیته شناسایی نخبگان و ایده ها، باید اتاق فکر و ایده پردازی باشد.
🔹استاندار با اشاره به این که ما در استانی زندگی می کنیم که از همه ظرفیت های آن مطلع هستیم، گفت: با وجود این نعمت های بی نظیر خدادادی، در تقسیمات کشوری، غیر از بیرجند و قاین، دیگر شهرهای استان، محروم شناخته می شوند.
🔹ملانوری تصریح نمود: مطالبه عمومی استان، تأمین زیرساخت ها و افزایش سطح رفاه مردم است اما علیرغم اقدامات خوبی که طی این سال ها صورت گرفته، هنوز در خیلی از شاخص ها از میانگین کشوری عقب تر هستیم.
🔹وی تأکید کرد: این عدم توسعه یافتگی با وجود ظرفیت های بالقوه، برازنده و زیبنده استان نیست.
🔹به گفته وی؛ ما در ستاد توسعه خاوران، به دنبال این هستیم که طبق ضوابط و قوانین بالادستی،با استفاده از آن چه در اختیار داریم، فضای استان را به سمتی ببریم که مردم از امکانات بهتری برخوردار شوند بهره مندی بیشتری داشته باشند.
🔹استاندار ، تحقق این هدف را در گرو درک مشترک دانست و گفت: ما وقتی به این درک جامع و فهم مشترک برسیم که استان باید توسعه پیدا کرده به ایده آل ها برسد، با ایجاد هم افزایی و همکاری، شرایط را برای تحقق این هدف فراهم می کنیم.
🔹ملانوری اظهار داشت: لازمه این کار، داشتن ایده های نو و افکار خلاقانه است که با استفاده از آنها، زنجیره وار، همه ظرفیت ها، حوزه اجرایی و مردم را به هم وصل کنیم و ارتقاء سطح امکانات رفاهی را رقم بزنیم.

وی با اشاره به تقسیم کار صورت گرفته در بین کمیته های ذیل ستاد توسعه خاوران گفت: مهمترین کار به عهده کمیته شناسایی نخبگان و ایده هاست که ایده پردازی و ارائه نقشه راه می باشد.
🔹به گفته وی؛ شناسایی فرصت ها و مزیت ها به صورت نقطه به نقطه، ارائه ایده های خلاقانه برای بهره برداری هر چه بیشتر از آنها، جذب سرمایه گذاران به ویژه مردم به عنوان سرمایه گذاران واقعی و عملیاتی کردن ایده ها از اصلی ترین برنامه های ستاد توسعه خاوران است.