#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

🔴 ۲۸۵ شهرستان قرمز
🟠 ۱۱۰ شهرستان نارنجی
🟡 ۵۳ شهرستان زرد
🔵 صفر شهر آبی