رییس کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به گرانی برخی اقلام اساسی مردم بویژه نان، از سازمان بازرسی استان خواست به این مسئله ورود و تناقض بین ابلاغیه نانواها و تکذیب مسئولان را در این خصوص بررسی کند.