🔸رییس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: ۳۰۰تُن مرغ منجمد از سوی شرکت پشتیبانی امور دام سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با قیمت ۱۵هزار تومان برای مصرف کننده توزیع خواهد شد.