🔸ربیعی از موافقت دولت با سرمایه گذاری ایمیدرو در طرح های ریسندگی و بافندگی با ظرفیت تولید سالانه ۳ هزار و ۹۶۰ تن انواع نخ و ۵.۱۶ میلیون مترمربع پارچه در مناطق توسعه یافته استان خراسان جنوبی خبر داد.