🔸هاشمی رییس مرکز لرزه نگاری بیرجند اعلام کرد: ۹ پس لرزه از بامداد پنجشنبه ۲۱ اسفند تا ساعت ۹ جمعه در شهرستان فردوس به ثبت رسید.
🔸 این پس لرزه ها به ترتیب با قدرت ۲.۲ ریشتر، ۲.۳ ریشتر ، ۱.۷ ریشتر و ۲.۷ ریشتر به وقوع پیوست.
🔸وضعیت پس لرزه ها به سمت قسمت های شمالی گسل بوده و در حال حاضر موضوع غیر طبیعی مشاهده نمی شود.