#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

🔻دهمین جلسه کارگروه زیربنایی توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان صبح امروز به ریاست مهندس عباس زاده معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و حضور ویدئوکنفرانس فرماندار نهبندان و سایر اعضا برگزار گردید.

🔻در این جلسه یکی از دستور کارهای آن، بررسی تعیین کاربری برای اراضی فاز توسعه شهرک کارگاهی شهر نهبندان پس از بررسی‌های لازم و ارائه دفاعیات توسط مهندس بیکی فرماندار نهبندان مورد تایید قرار گرفت و مقرر شد در اسرع وقت طرح اجرایی نیز که در مرحله طراحی می باشد ارائه گردد.