#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

🔸مردم خیر و نیک اندیش خراسان جنوبی تاکنون یک میلیارد و ۶۷۵ میلیون تومان در طرح رزمایش” کمک مومنانه” به نیازمندان و اقشار آسیب پذیر کمک کردند