🔸معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی استان گفت: مردم، کشاورزان و دامداران خراسان جنوبی در ۴ ماه گذشته، ۴ میلیارد و ۴۷۱ میلیون تومان زکوات شامل زکات واجب، زکات مستحبی، فطریه، کفاره ورد مظالم درسطح استان پرداخت کردند.

حمد رفیعی افزود: بیشترین زکوات جمع آوری شده در این مدت مربوط به فطریه وکفارات به میزان ۳میلیارد و۲۳۷ میلیون تومان بوده است.

وی زکات واجب پرداخت شده در این مدت را ۳۳۱ میلیون تومان و زکات مستحبی را ۸۹۷ میلیون تومان اعلام کرد.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی استان افزود: ۹۵ درصد زکات جمع آوری شده دربخش محرومان و مابقی در بخش پروژه‌های عام المنفعه هزینه می‌شود.

وی گفت: زکات پرداخت شده توسط مردم در بخش‌های مختلف از جمله درمان، جهیزیه، امور تحصیلی و معیشت نیازمندان و اجرای طرح‌های عمرانی هزینه می‌شود.

هم اکنون ۶۶۳ عامل افتخاری و ۲۴۴ مبلغ جمع آوری زکات در استان را برعهده دارند.