#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

🔹۲۰ طرح احداث کتابخانه در خراسان جنوبی در حال اجرا است.

🔸نارمنجی رئیس اداره امور کتابخانه های خراسان جنوبی : ۲۰ طرح احداث کتابخانه در ۱۰ شهرستان های استان در حال اجرا است.

🔸او گفت: حدود ۶۰ درصد مراجعه کنندگان را دانش آموزان تشکیل می‌دهند و بیشترین کمبود کتاب در خراسان جنوبی در گروه سنی کودکان است که قیمت بالای این کتاب ها و آسیب دیدگی کتاب های موجود با توجه به سن مطالعه کنندگان آن از جمله دلایل این کمبود است.