#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

آخرین وضعیت رنگبندی شهرستان های استان:

🟥شهرهای قرمز
بیرجند، درمیان، زیرکوه، سربیشه، قائنات، طبس، نهبندان

🟧شهرهای نارنجی
بشرویه، خوسف، سرایان، فردوس

🔹کماکان توصیه مهم وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به مردم، تکمیل واکسیناسیون علیه کرونا و تشدید رعایت شیوه نامه های بهداشتی است