#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

🔹با توجه به شیوع سویه اومیکرون و لزوم انجام هرچه سریعتر واکسیناسیون همگانی در هریک از نوبت های اول،دوم و سوم ، مراکـز تجمیـعی واکسیناسیون کرونای مرکز بهداشت شهرستان بیرجند، آماده ارائه خدمات واکسیناسیون به شهروندان گرامی طبق برنامه زمانبندی جدول مندرج در تصویر می باشند