🔸مسئول موزه‌های خراسان جنوبی از فعالیت ۱۹ موزه در استان خبر داد.

🔸شعیبی مسئول موزه‌های خراسان جنوبی : در باغ اکبریه بیرجند ۴ موزه وجود دارد.

🔸او گفت: موزه‌های موجود در باغ اکبریه بیرجند شامل مردم شناسی، باستان شناسی، مشاهیر و فرش است.

🔸شعیبی : اقداماتی نظیر مرمت و بازسازی باغ اکبریه در سال‌های گذشته انجام شده است، ولی تعطیلی موزه‌ها آسیب زیادی به حوزه گردشگری وارد کرده است.

🔸مسئول موزه‌های خراسان جنوبی با اشاره به وضعیت موزه‌های استان گفت: ۱۹ موزه در حال حاضر در استان وجود دارد.