#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

🔹معاون مسکن اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی گفت: مردم به دلیل عدم توانایی بازپرداخت، از تسهیلات بازسازی بافت فرسوده استفاده نمی کنند.
🔹علی زاده در خصوص تسهیلات بافت فرسوده و پرداخت آن در خراسان جنوبی : دلایل مختلفی سبب عدم استقبال مردم استان از این طرح شده است.