#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

🔹مشاور استاندار و مدیر روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی از سفر استاندار به طبس، به عنوان چهارمین مقصد سفرهای شهرستانی خبر داد.

🔹استاندار در ادامه سفرهای شهرستانی خود، فردا پنجشنبه ۲۳ دی ماه به طبس خواهد رفت.

🔹به گفته او استاندار در این سفر، علاوه بر برخی از ظرفیت های شهرستان، از چندین پروژه عمرانی نیز بازدید خواهد کرد.