#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

🔹از امروز علاقمندان می‌توانند از باغ رحیم آباد بیرجند بازدید کنند.

🔸شاهوردی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی گفت: از امروز باغ رحیم آباد بیرجند برای استفاده عموم بازگشایی می‌شود.

🔸او گفت: علاقمندان می‌توانند برای بازدید از باغ رحیم آباد بیرجند، از ساعت ۸ الی ۱۴ و از ساعت ۱۷ الی ۱۹:۳۰ به این بنای تاریخی مراجعه کنند.

🔸شاهوردی گفت: عمارت این مکان تاریخی نیز در حال مرمت و بازسازی است.

🔸مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی گفت: تلاش می‌کنیم تا با تلاش پیمانکار، تا هفته صنایع دستی مرمت این بنا را به اتمام برسانیم