#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

◀️ مدیرکل آموزش وپرورش خراسان جنوبی گفت: پیروبخشنامه سازمان اداری واستخدامی کشور،درخصوص نحوه اجرای طرح جامع مدیریت هوشمندمحدودیتها،متناسب باوضعیت وروندبیماری کروناوبراساس دستورالعمل ارسالی ازسوی وزارت،ادارات شهرستان های دارای وضعیت قرمز از روز شنبه ۸ آذر به مدت یک هفته به حالت تعطیلی در می آیند.
محمد علی واقعی صبح امروز در نشست اضطراری شورای معاونین با بیان این خبر اظهار کرد: به موجب ابلاغیه مورخه ۲۸ آبان ماه معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت و با عنایت به استمرار وضعیت بحران در شهر های قرمز و موافقت هیئت دولت، کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان هایی که در وضعیت قرمز قرار دارند، از روز شنبه هشتم آذر ماه به مدت یک هفته به حالت تعطیل کامل در می آیند.
وی در ادامه عنوان کرد: صرفاً تعداد محدودی از افراد، که به تشخیص مدیران آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق حضورشان برای انجام بموقع ماموریت های اصلی و دارای فوریت، اجتناب ناپذیر است، در محل کار حضور پیدا خواهند کرد و مابقی کارکنان با استفاده از دورکاری مسئولیت های محوله را انجام خواهند داد.
مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی تأکید کرد: در این ایام آموزش غیر حضوری دانش آموزان به روال قبل و با نظارت و راهبری غیرحضوری مدیران مدارس و ادارات و کارشناسان مربوطه، استمرار خواهد داشت.