#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

🔹️با رای اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات خراسان جنوبی سمانه سالاری برای یک دوره دیگر به عنوان مدیرعامل این تشکل صنفی رسانه‌ای استان انتخاب شد. سالاری ، دکترای مدیریت و به مدت ۴ سال مسوولیت اجرایی خانه مطبوعات خراسان جنوبی را بر عهده داشته است . پیش از این با انتخاب اعضای هیات مدیره خانه مطبوعات استان ، محمود حیدری ، مدیر مسوول روزنامه امروز خراسان جنوبی نیز به عنوان رئیس هیات مدیره ، زینب رمضانی ، مدیر خبرگزاری شبستان به عنوان نائب رئیس و فاطمه زهرا قاسمی ، خبرنگار روزنامه زعفران به عنوان خزانه دار خانه