مدیرکل راه وشهرسازی خراسان جنوبی اعلام کرد:

❇️۱۳ کیلومتر دیگر از باند دوم محور بیرجند – قاین تا پایان مهرماه سالجاری زیربارترافیک می رود.

🔺  معتمدیان استاندار  خراسان جنوبی وهیات همراه از قطعات اول و دوم پروژه احداث باند دوم محور بیرجند به قاین و پروژه احداث میدان ورودی آرین شهر بازدید نمودند.

وحید داعی مدیرکل راه وشهرسازی استان نیز دراین بازدید گزارشی از آخرین وضعیت اجرایی پروژه ارائه نمودو گفت: برنامه ریزی گردیده ۶ کیلومتر در قطعه اول محور در هفته دولت و ۷ کیلومتر از قطعه دوم محور تا پایان مهرماه سالجاری تکمیل و زیر بار ترافیک برود.
🔸وی افزود: درمجموع برای این ۱۳ کیلومتراعتباری بالغ بر۴۰ میلیارد تومان هزینه شده است.
🔺درادامه استاندار خراسان جنوبی از پروژه درحال احداث میدان ورودی آرین شهر واقع در محور بیرجند – قاین نیز بازدید نمودکه باتوجه به اینکه این پروژه از مصوبات سفر استاندار به شهرستان قاین بود اداره کل راه وشهرسازی خراسان جنوبی عملیات اجرایی پروژه را آغاز که تاکنون حدود یک ونیم میلیارد تومان برای این پروژه هزینه شده است.